Die Preise

Qualität muss nicht teuer sein

Kredit Assessment_3
30.07.20, 09_42 Office Lens.jpg

Fahrstunden

(Kat.A/A1)

 

Einzellektion:  CHF  90.- à 50 min.

Grundkurse:

A1: CHF 320.- à 8 h

A: CHF 480.- à 12 h

A1 auf A: CHF 260.- à 6h

 

 

Fahrstunden

(Kat.B, handgeschaltet und Automat)

 

Einzellektion:  CHF  90.- à 50 min.

           

Im 10er Abo: CHF  85.- à 50 min. = 850.-

 

Im 20er Abo: CHF  85.- à 50 min. = 1700.-

(Beim 1. 20er Abo ist das Einfahren vor der Prüfung gratis)

 

Einmalige Versicherung:   CHF 100.-

 

Fahrstunden

(Kat. BE, Anhänger)

 

Einzellektion: CHF 120.- à 50 min.

Beruflicher Personentransport (BPT)

(Taxiprüfung)

Theorielektion:  CHF  85.- à 50 min.

Praktische Lektion: CHF 85.- à 50 min.

 

Nothelfer:

 

Kurs, inkl. Ausweis: 

FR/SA: CHF 120.-

SA/SO: CHF 120.-

 

Verkehrskundeunterricht (VKU):

 

Unterricht, inkl. Material: CHF 200.-